Trosolwg cynnyrch

Tarian wyneb diogelwch i amddiffyn eich iechyd chi a'ch teulu. Mae'r darian wyneb hon yn ddefnyddiol i amddiffyn y llygaid, y trwyn a'r geg rhag erosolau, chwistrellau a splatters.
Wedi'i wneud o ddeunydd o ansawdd uchel, yn ddiogel ac yn wenwynig, dim niwed i gorff dynol. Gall y mwgwd tryloyw sicrhau'r weledigaeth glir.
Amddiffyniad llawn i'ch wyneb. Gall helpu i rwystro defnynnau, bacteria a llwch yn effeithiol, gan sicrhau eich diogelwch.
Wedi'i ddylunio gyda band pen elastig ar gyfer cylchedd pen gwahanol, yn feddal ac yn gyffyrddus, yn hawdd ei wisgo neu ei dynnu i ffwrdd.
Tarian ddiogelwch berffaith ar gyfer wyneb a llygaid, sy'n addas ar gyfer dynion a menywod.
Golchadwy ac ailddefnyddiadwy, gallwch ei lanhau â dŵr neu ei ddiheintio â chwistrell diheintydd. Hefyd yn berffaith ar gyfer atal sblash olew wrth goginio, atal llwch wrth lanhau tŷ neu ddefnydd arall.
Maint : 33 * 22cm

adolygiadau

(Dim adolygiadau eto) Ysgrifennwch Adolygiad
SaesnegFfrangegAlmaenegEidalegPortiwgalegRwsiegSbaeneg